www.inmoodi.se

InMoodi

PSYKOTERAPI

Behandling/terapi

Känns det tungt eller stressigt,  oroar Du Dig för mycket? 

Stress, ångest & depression drabbar oss i livet. Individuellt anpassad behandling för Dig,  så att Du får möjlighet att förstå och hantera det som belastar Dig och  därmed komma vidare i livet. 

Avslappning

Går det lite för fort ibland?

När hjärnan är trött och tankarna snurrar på, så kan vi behöva fler sätt att komma till ro. Ibland behöver man guidning för att kunna slappna av, när det inte kommer av  sig själv.

Kunskap

Vad behöver Ditt företag/Din organisation? 

Föreläsningar, workshops & utbildningar;  samspel & kommunikation. Hur affekterna styr oss och påverkar det som händer mellan oss; i arbetsgruppen, skolan, föreningen och laget.

Konsultation/Rådgivning

Behöver Du reflektera med någon som inte finns på jobbet? 

Som chef och ledare står man inför utmaningar som man inte kan dela med alla på jobbet. Handledning & dialog med någon som står utanför organisationen, kan vara viktigt för den egna balansen och utvecklingen. 

 

www.inmoodi.se