Om mig

Att få arbeta i människans tjänst, är det finaste uppdrag som finns! Med mina olika erfarenheter från arbetslivet, jobbar jag i InMoodi för att möta behov på olika sätt; vuxna, barn, ungdomar & familjer,  föräldrar, företag & organisationer.

Med 20 års erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetskonsulent, fortsätter jag som psykoterapeut att jobba med arbetslivsfrågor; rehabilitering för medarbetare i både privat och offentlig verksamhet. Egna erfarenheter som chef och arbetsledare, tillför viktiga perspektiv i mötet med chefer och medarbetare.  Jobbar både på individ- och organisationsnivå beroende på vad som behövs för att mäniskor ska vara kvar i arbete eller komma igen efter frånvaro.

16 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar & familjer;  socialt, psykosocialt stöd och psykiatrisk bedömning & behandling inom socialtjänst och BUP, samt i skolans elevhälsa. Jobbar både på mottagningen och hos uppdragsgivare med bedömning & psykoterapeutisk behandling, samt råd & stöd för barn, ungdomar & föräldrar i inom socialtjänstens öppenvård, skolans elevhälsoteam och psykiatrisk specialistsjukvård. 

På mottagningen bedrivs psykoterapi för ungdomar och vuxna: individual-, par och familjeterapi, samt traumaterapi. Som psykoterapeut är jag särskilt intresserad av hur anknytningsmönster & affekter påverkar oss; vårt beteende,  mående & hälsa,  vår förmåga till samspel & kommunikation oavsett var i livet vi befinner oss. Hur våra erfarenheter, både för barn & vuxna, berättelsen om oss själva, påverkar oss i familjen i skolan och på jobbet. Att ha vardagen och konkreta exempel som utgångspunkt är viktigt för mig. 

 Kristina

Auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut & legitimerad hälso- och sjukvårdskurator